Smart Cities Courses (Romanian)

 

Despre cursul „Inovare publică și strategii Smart City”

Programul postuniversitar de educație permanentă de perfecționare intitulat „Inovare publică și strategii Smart City” a fost elaborat de colectivul Facultății de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) în vederea instruirii personalului instituțiilor publice în domenii conexe conceptului de Oraș Inteligent (Smart City).

Urmându-l, veți afla ce trebuie creat sau, după caz, dezvoltat, pentru o integrare eficientă a sistemelor fizice, digitale și umane în vederea construirii unui mediul necesar dezvoltării sustenabile, prospere și incluzive a viitorului orașelor. În cadrul cursului veți intra în contact cu inovatori și antreprenori, lideri ai domeniilor lor de expertiză, care ne vor oferi exemple concrete de proiecte Smart City implementate cu succes în țară și în străinătate - proiecte în care aceștia au avut rol activ.

Împreună vom explora dimensiunile unui Smart City, rolul omului și a sistemelor tehnologice; vom dezvolta concepte precum open data și crowdsourcing și traseul optim necesar a fi parcurs pentru implementarea cu succes a conceptului studiat. Vom discuta despre concepte precum etică, securitate, dreptul la respectarea vieții private, precum și cât de importante sunt aceste elemente pentru comunitățile viitorului. Împreună vom încerca să trasăm cadrul optim de realizare a unui proiect de tip Smart City.

Ce subiecte va acoperi cursul „Inovare publică și strategii Smart City”?

Activitatea didactică din cadrul cursului de „Inovare publică și strategii Smart City” se va desfășura de-a lungul a douăzeci de ore distribuite în cinci întâlniri consecutive astfel:

 • Întâlnirea 1 (online) - lector Catalin VRABIE: are rolul de a porni o analiză a rolului oamenilor din smart cities (atât de pe poziția de cetățean dar și din cea de edil sau a altor actori importanți din viața orașelor) și diferitele abordări pe care reprezentanții acestora le-au avut pentru a dezvolta comunitatea: de la investiții în tehnologie la soluții co-proiectate cu ajutorul cetățenilor; Eduard DUMITRAȘCU va examina îndeaproape ce sunt orașele inteligente explorând viziunile asupra modului în care acestea pot transforma mediile de lucru și viețile noastre plecând de la premisa de sustenabilitate a proiectelor din zona smart;
 • Întâlnirea 2 (online) - lector Florin NEMȚANU: este orientată spre importanța mobilității urbane văzută dintr-o perspectivă smart. Se va discuta despre integrarea tehnologiilor pentru a optimiza activitățile de transport în vederea scăderii impactului negativ a acestora asupra mediului;
 • Întâlnirea 3 (online) - lector Manuela CATRINA: va avea ca obiectiv domenii specializate de pe Agenda Digitală - cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială și robotica concentrându-se totodată și spre rolul Parteneriatelor Public-Private (PPP) în dezvoltarea orașelor Inteligente;
 • Întâlnirea 4 (online) - lector Mihaela Miruna TUDORAȘCU din cadrul Universității 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia va prezenta drumul parcurs de municipiul pe care-l reprezintă spre a deveni astăzi unul din cele mai smart orașe românești. Dimén LEVENTE, de asemenea profesor în cadrul Universității 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, va vorbi despre zonele verzi urbane din perspectiva siguranței și sustenabilității;
 • Întâlnirea 5 (online) - lector Gabriela VLAD din cadrul primăriei Brașov va prezenta proiecte de succes de la nivelul municipiului Brașov, municipiu premiat deseori atât pe scena națională cât și internațională grație proiectelor smart implementate.

Până la finalul cursului veți putea...

 • înțelege în profunzime conceptele și dezbaterile actuale din jurul conceptului de smart city;
 • identifica și recunoaște rolul și importanța IT&C în abordarea provocărilor urbane de astăzi și din viitor;
 • realiza importanța unei guvernări smart în crearea orașelor inteligente și a rolului fiecărui actor participant pe scena dezvoltării urbane;
 • explora abordări diferite folosite de cele mai vizibile exemple de orașe smart din lume;
 • înțelege conexiunile dintre inovațiile din domeniul tehnicii și comunitățile urbane.

Cui îi este destinat acest curs?

Tuturor. Tuturor celor care se folosesc de tehnologie atât în scopuri personale cât și sociale. Și nu ne gândim doar la specialiști, deși ținuta cursului este una academică, ci la toți cei care privesc spre orizontul, prea larg poate, al simbiozei om-mașină / societate-sisteme informatice.

Pentru a-l ancora de cadrul legislativ național facem precizarea că acest curs vine în întâmpinarea prevederilor din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, contribuind la dezvoltarea unui corp de profesionişti în domeniul E-Guvernării și al Orașelor Inteligente, prin punerea în aplicare a măsurile care vizează educarea și formarea în acestea. Menționăm în continuare câteva dintre liniile strategice de dezvoltare și de acțiune identificate de noi la nivelul strategiei amintite: 

 • (E1) Furnizarea de servicii publice îmbunătățite prin utilizarea eGuvernării 2.0.
  • Definirea perimetrului informațional al serviciilor publice.
  • Implementarea unei structuri instituționale menite să susțină implementarea proiectelor de tip eGuvernare.
  • Identificarea registrelor naționale de date şi a proprietarilor acestora în vederea asigurării interoperabilității.
  • e-Participare.
 • (E2) Promovarea adoptării serviciilor de eGuvernare.
  • Promovarea cooperării şi colaborării cu publicul şi mediul de afaceri.
  • Implementarea mecanismului de feedback şi evaluare.
  • e-Identitate.
  • Implementarea portalurilor web de tip One Stop Shop pentru evenimentele de viață și extinderea funcționalităților portalurilor existente.
 • (E3) Optimizarea utilizării TIC în cadrul operațiunilor guvernamentale.
  • Îmbunătățirea modului de implementare a serviciilor publice electronice.
  • Promovarea inovației.
 • (ED3) Utilizarea TIC (OER şi Web 2.0) în cadrul procesului de învăţare şi în cadrul procesului de Învăţare pe toată Durata vieţii (Life-Long-Learning).
  • Pregătirea permanentă a competenţelor de specialitate TIC ale personalului administraţiei publice.

Cine sunt lectorii?

  Catalin VRABIE  

Conferențiar universitar la SNSPA - responsabil cu predarea disciplinelor de IT&C din cadrul Facultății de Administrație Publică; organizator al conferinței Internaționale Smart Cities ajunsă astăzi la cea de a XI-a ediție. Cătălin Vrabie este autor și coautor a numeroase lucrări științifice printre care amintim volumul „Smart Cities - de la idee la implementare”. Numeroasele participări la conferințele naționale și internaționale îl certifica drept un bun specialist în domeniile de competență, fiind membru permanent a panelurilor de lucru a CEEE|Gov Days (Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days).

  Manuela CATRINA  

Secretar de stat din 2017, d-na Catrina a contribuit la pregătirile complexe pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Mandatul domniei sale incluzând domenii specializate ale Agendei Digitale - cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială și robotica, promovând totodată rolul femeilor în tehnologie. Pe lângă gestionarea dosarelor legislative care decurg din Agenda Digitală a UE d-na Catrina coordonează și o serie de grupuri naționale la nivel înalt însărcinate cu asigurarea securității și rezilienței infrastructurii IT și de telecomunicații a României.

  Florin NEMȚANU  

Prodecan Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti, pentru activitatea de cercetare si relatii internationale si director al Programului de Master Sisteme Inteligente pentru Transporturi. Membru al Asociatiei Romane de Smart City, Membru Euroscience, senior membru IEEE si al altor comisii si organizatii profesionale internationale. Este evaluator de proiecte in cadrul agentiilor de dezvoltare regionala, UEFISCDI și al Comisiei Europene. A fost implicat in mai mult de 30 de proiecte de cercetare la nivel national si european in domeniile ITS, smart mobility, sisteme de transport si este consultant pentru o serie de municipalitati (Bucuresti, Sofia, Galati, Ploiesti, Slatina, Pitesti, Buzau, Timisoara etc.) avand ca principala activitate mobilitatea urbana si sistemele inteligente pentru transporturi.

  Dimén LEVENTE  

Profesor universitar titular al Departamentul de Științe exacte și Inginerești din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia și Director al Centrului pentru Invăţământului la Distantă cu Frecvenţă redusă şi formare profesională continuă din cadrul aceleiași universități este implicat în proiecte de mediu care imactează dimenisunea urbană. 

  Eduard DUMITRAȘCU  

Președinte Asociația Română pentru Smart City, asociație recunoscută pentru proiectele de Oraș Inteligent în care s-a implicat. Amintim: Caravana Smart City, Harta Proiectelor Smart City, Smart City Industry Awards. Coautor al volumului „Smart Cities - de la idee la implementare”.

  Mihaela Miruna TUDORAȘCU  

Conferențiar universitar titular Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Departamentul de Știinte Juridice și Administrative.

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

15 ani de experienţă în învăţământul superior, 10 ani experiență ca practician, Baroul Hunedoara, 6 ani experienţă – consilier juridic (responsabil juridic proiecte europene).

  Gabriela VLAD  

Director executiv al Direcției Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, Manager de proiect certificat, master în "Management de proiect cu finanțare internațională în administrația publică locală". Principalele domenii de interes includ TIC, e-guvernare, Smart city (orașe inteligente/digitale), managementul proiectelor, analiza de business, îmbunătățirea proceselor organizaționale.

Finalitate

Celor douăzeci de ore menționate mai sus li se mai adaugă douăzeci de ore pentru studiu individual și elaborarea proiectului final sub îndrumarea lectorilor.

În urma examenului (care constă în prezentarea proiectului) veți primi certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educației Naționale. 

Cursul „Inovare publică și strategii Smart City” totalizează 4 (patru) credite transferabile distribuite astfel:

 • două credite pentru activitatea didactică;
 • două credite pentru elaborarea și susținerea lucrării finale.

Ocupații vizate (conform COR)

 • Expert e-Guvernare;

Cursul oferă competențe și pentru următoarele ocupații:

 • Administrator Public;
 • Manager de inovare;
 • Consilier instituții publice.

Costuri

Taxa de școlarizare pentru programul postuniversitar „Inovare publică și strategii Smart City” este de 900 lei (include taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală).

Taxa de şcolarizare se achită integral odată cu înscrierea.

Calendarul cursurilor

Grupa - vara 2024:

 • Întâlnirea 0. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). tbc (săptămâna 13 - 17 mai 2024), preemeeting;
 • Întâlnirea 1. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). Luni, 20 mai 2024, 17-21;
 • Întâlnirea 2. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). Marți, 21 mai 2024, 17-21;
 • Întâlnirea 3. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). Miercuri, 22 mai 2024, 17-21;
 • Întâlnirea 4. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). Joi, 23 mai 2024, 17-21;
 • Întâlnirea 5. (online - platforma Webex (https://www.webex.com/)). Vineri, 24 mai 2024, 17-21;
 • Întâlnirea 6. (fizic - Sediul SNSPA, B-dul Expoziției nr. 30A - Google maps). tbc (săptămâna 03 - 07 iunie 2024), prezentarea proiectului final;
 • Afișarea rezultatelor: săptămâna 10 - 14 iunie 2024, campusul virtual: apcampus.ro (doar pentru cursanții înregistrați). 

Înscriere

Înscrierile se vor desfășura pe întreaga perioada de activitate a secretariatului.
Perioada de înscriere se va încheia cu 7 (șapte) zile înainte de începerea cursurilor.

Acte necesare înscrierii:

 • fişa de înscriere (disponibilă aici);
 • diploma de licenţă sau echivalentă (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
 • certificatul de naştere (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
 • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
 • copie scanată a actului de identitate;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt pentru profilul la care se candidează (copie scanată);
 • chitanţa care atestă plata taxei de şcolarizare în valoare de 900 lei (copie scanată).

Plata se face in contul SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Program secretariat: 

Luni-Joi: 9.00-16.00
Vineri: 9.00-13.00
Sala: 612

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Elementele din dosar trebuie scanate si trimise pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul "Inscriere curs Smart City Grupa #vara2024".
Persoana de contact dl. Eduard MORAR - tel: 0722.260.752.

Informații utile

Facebook: https://www.facebook.com/smartcitieshub

Campus virtual: apcampus.ro (doar pentru cursanții înregistrați) 

Specimen Certificat de absolvire